تحلیل بیت کوین

آریاتریدر

بیت کوین در حال حاضر در یک مثلث جذاب در تایم فریم یک ساعته قرار گرفته ک الان به سقف این مثلث رسیده و باید منتظر باشیم ببینیم این مثلث شکسته خواهذ شد یا خیر 
البته باید به عامل مهمی هم توجه کرد که اون بیت کوین دامیننس میباشد که به مقاومت 64 رسیده و دقیقا در این محدوده خوده قیمت بیت به مقاومت 34000 در سقف مثلث رسیده این دو عامل بخصوص بیت دامیننس بایستی مقاومت پیش روی خود را شکسته تا محرکی برای پرواز قیمت بیت کوین باشیم 
در غیر این صورت میتوانیم انتظار پایین اومدن بیت تا 31000 الی 32000 واحد باشیم 
اگر هم بیت سقف مثلث را بشکند انتظار داریم تا 37000دلار حرکت کند 

پس تمام نگاها به تایم فریم یک ساعته و دیدن الگوی مثلث و انتظار شکست و باز کردن پوزیشن 
مدیریت سرمایه رعایت شود 
این تحلیل صرفا شخصی میباشد و حتما خودتان مورد بررسی قرار دهید