17 هزار میلیارد تومان مطالبات گندم اویل هفته آینده پرداخت می‌شود

تسنیم

به نقل از تسنیم

حسن حنان عضو هیات مدیره، معاون بازرگانی داخلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت پرداخت آخرین مطالبات گندم کاران اظهار داشت: دوشنبه هفته جاری 2 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران واریز شد و در روزهای آتی نیز 2 تا 3 هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندم کاران پرداخت می‌شود. 

وی با بیان اینکه 17 هزار میلیارد تومان به گندم کاران بدهی وجود دارد افزود: مقرر شده است بانک مرکزی از محل 10 درصد سپرده‌های بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی، 15 هزار میلیارد تومان بدهد تا به حساب کشاورزان واریز کند. 

عضو هیات مدیره، معاون بازرگانی داخلی ادامه داد:پیش بینی می شود که تا اوایل هفته آینده این اقدامات انجام و تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شود.